• Оръжие +359 884 236 440 Облекло +359 885 711 677
Безплатна доставка за поръчки над 200лв.
Close
(0) продукта
Няма продукти в кошницата.
Каталог
  Filters
  Preferences
  Търси

  Гаранция

  В зависимост от типа на закупената стока, гаранционния срок може да бъде с продължителност от един до 12 месеца.

  1. Бойно и ловно оръжие.
  1.1. Гаранционният срок за закупено от магазин, партньор на GUNS.BG, ловно и късо нарезно оръжие е 1 /една/ година.
  1.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на фактурата, с която е осъществена продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
  1.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
  1.4. При ползване на гаранцията собственикът, освен гаранционната карта, трябва да предостави оригинал на разрешението за закупуване обр. 1 и фактурата за закупеното оръжие.
  1.5. Гаранцията не се отнася за:
  - ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори
  - липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието
  - козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална /предписана/ експлоатация.
  - оръжие втора употреба
  1.6. В случай на ремонт:
  - ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от GUNS.BG
  - сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието до степен на техническа годност и изправност
  - гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза
  - вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
  - в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност
  1.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  - при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси
  - когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието
  - когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието
  - когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието
  - когато има несъответствие между данните в документите и самата стока
  - когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица
  - когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него
  - когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.
  1.8. Максималният срок за ремонт е до 15 /петнадесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.
  1.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието.


  2.Пневматично, газово оръжие, лъкове и арбалети

  2.1. Гаранционният срок за закупено магазин, партньор на GUNS.BG, пневматично, газово оръжие и арбалети е:
  - за пневматично дълго и късо оръжие:
  - турско и китайско производство – 1 /един/ месец
  - италианско производство – 2 /два/ месеца
  - немско и испанско производство – 3 /три/ месеца
  - за пневматично оръжие, използващо бутилка с въглероден двуокис:
  - немско и испанско производство – 2 /два/ месеца
  - за газ-сигнално оръжие:
  - турско и италианско производство – 1 /един/ месец
  - немско производство – 2 /два/ месеца
  - за арбалети:
  - американско производство – 2 /два/ месеца

  2.2. Гаранцията е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на удостоверението, с която е осъществена продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
  2.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
  2.4. При ползване на гаранцията собственикът, освен гаранционната карта, трябва да предостави оригинал на удостоверението за закупеното оръжие.
  2.5. Гаранцията не се отнася за:
  - ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори
  - липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието
  - козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална /предписана/ експлоатация.
  - тетивата на арбалета
  2.6. В случай на ремонт:
  - ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от GUNS.BG
  - сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието /арбалета/ до степен на техническа годност и изправност
  - гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза
  - вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
  - в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност
  2.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  - при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси, или използване на стрели, различни от стандартните, при арбалетите
  - когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието/арбалета
  - когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието/арбалета
  - когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието/арбалета
  - когато има несъответствие между данните в документите и самата стока
  - когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица
  - когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на газовото оръжие, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него
  - когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.
  2.8. Максималният срок за ремонт е до 15 /петнадесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.
  2.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието/арбалета.


  3. Обувки

  3.1. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ е предоставена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и важи за срок от ТРИДЕСЕТ дни след направената покупка, както следва да бъде уредена от продавача:
  3.2.ПРОЯВЕНИ ДЕФЕКТИ ДАВАЩИ ОСНОВАНИЕ ЗА РЕКЛАМАЦИИ:
  - Сцепване на лицевия материал/саята
  - Разцепване на ходилото
  3.3. Гаранционните претенции при проявен дефект, се приемат единствено при преодставяне на гаранционна карта и документ за закупуване.
  3.4. Метод за уреждане:
  - Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок от тридесет дни от датата на приемане на рекламацията.
  - Ако поправката е невъзможна , следва замяна на стоката с друга от същия вид.
  - В случай на липса, следва замяна с друга по избор на КУПУВАЧА.В случай на разлика в цената тя се заплаща от него.
  3.5 При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка – ПРОДАВАЧЪТ НЕ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЯ!