• Оръжие +359 885 166 321 Облекло +359 885 711 677
Безплатна доставка за поръчки над 100лв.
Close
(0) продукта
Няма продукти в кошницата.
Каталог
  Filters
  Preferences
  Търси

  Супер Гаранция от Benelli

  Супер Гаранция от Benelli

  Benelli Armi S.p.A. (“Benelli Armi”), която с гордост осигурява на своите клиенти допълнителни права към тези, предвидени в Закона за защита на потребителите и в останалото приложимо законодателство в държавата, в която е закупено оръжието. Тези права се предоставят в допълнение към и без да се засяга действието на гаранциите, предвидени от гореуказаните закони. Съгласно Гаранцията на Benelli, Вашето ново огнестрелно оръжие Benelli Armi е с гаранционен срок от 10 години от датата на закупуването му срещу всякакви дефекти в материалите или изработката на металните елементи, осигуряващи неговото функциониране, при спазване на правилата и условията, посочени долу. Също така, ако Вашето оръжие е закупено по време на промоционалния период, указан на нашата интернет страница www.benelli.it, цевите и компонентите, обработени с BE.S.T. (патентована от Benelli технология за обработка на повърхността, използвана при определени модели) разполагат с гаранция срещу ръжда и корозия за срок от 25 години от датата на закупуването на оръжието, при спазване на правилата и условията, посочени долу.

   

  За да получите покритие от Гаранцията на Benelli, Вие трябва да регистрирате Вашето оръжие чрез интернет (на следния адрес: https://www.benelli.it/it/login) в срок от 30 дни след покупката му. Гаранцията ще бъде потвърдена чрез серийния номер на Вашето оръжие. Ние настоятелно Ви препоръчваме да запазите екземпляр от Вашия оригинален документ за покупка, за да може да се удостовери началната дата на валидност на Вашата Гаранция на Benelli.

   

   

  •  Гаранцията на Benelli ще бъде в сила единствено, ако оръжието е било закупено от официален дистрибутор на Benelli Armi [списъкът с официалните дистрибутори на Benelli е публикуван на адрес: www.benelli.it].

   

  •  Benelli Armi ще ремонтира или замени по своя преценка и без заплащане (включително за компонентите и за труда), с изключение на стойността и отговорността за транспортните разходи, които ще бъдат поети от клиента, всеки компонент на оръжието, който не функционира правилно поради дефект в материалите или изработката. В случай, че компонентът, който трябва да бъде заменен, е в изчерпани количества и не е наличен, то Benelli Armi си запазва правото да го замени с резервна част със сравними характеристики. Benelli Armi не е задължен да замени цялото оръжие съгласно условията на Гаранцията на Benelli.

   

  • Ремонтите и заменените части ще продължат да бъдат под покритието на Гаранцията на Benelli за остатъка от срока й на валидност, считано от датата на закупуване на съответното огнестрелно оръжие.

   

  • Уверете се, че оръжието е без видими дефекти и повреди преди да финализирате покупката. Недостатъци, дефекти, повреди и/или липсващи компоненти, които са били или които е трябвало да са явни в момента на покупката, не се покриват от Гаранцията на Benelli. Някои държави не позволяват ограничаването на Гаранцията на Benelli на основата на явни дефекти и повреди при покупка, затова в такъв случай се приема, че оръжието е било продадено “в състоянието, в което е”.

   

  • Гаранцията на Benelli се предоставя само на първия купувач на оръжието и не покрива каквито и да е рекламации или претенции на последващите притежатели.

   

  • Всяко непозволено изменение или модификация на оръжието и/или използването на неоригинални части ще направи Гаранцията на Benelli невалидна.

   

   

  10-годишна Гаранция на оръжието

   

  Вашето ново огнестрелно оръжие на Benelli Armi е с гаранция от 10 години, считано от датата на закупуването му, срещу всякакви дефекти в материалите или изработката на металните елементи, обезпечаващи неговото функциониране.

   

  10-годишната Гаранция не покрива дефекти или повреди, предизвикани от:

   

  • неправилна употреба или инциденти;

   

  • неоказване на необходимите грижи или поддръжка;

   

  • неспазване на инструкциите в ръководството за употреба;

   

  • неправилна поддръжка, като оръжието трябва да се почиства, подсушава и смазва съгласно общоприетите практики;

   

  • ремонтирането и/или модифицирането на продукта от което и да е лице, което не е оправомощено за това от Benelli;

   

  • ремонтирането с неоригинални резервни части;

   

  • нормалното изхабяване вследствие на използването на оръжието, включително по външната повърхност на компонентите, изработени от метал, дърво, пластмаса, гума или други материали;

   

  • ръжда или корозия (освен компонентите, обработени с технологията BE.S.T при определени модели. Вижте по-долу);

   

  • препятствия в цевта;

   

  • използване на боеприпаси, които не са в съответствие с международните стандарти и/или са изработени ръчно и/или са били повторно заредени;

   

  • продукти, части или услуги, които не са произведени, лицензирани или доставени от Benelli Armi.

   

   

   

  25-годишна Гаранция на компоненти, обработени с технологията BE.S.T.

   

  В допълнение към 10-годишната гаранция на огнестрелното оръжие, цевите и компонентите, обработени с технологията BE.S.T. (използвана при определени модели), се покриват от гаранция срещу ръжда и корозия със срок от 25 години след датата на покупката. Тази гаранция е в сила едновременно с 10-годишната гаранция на огнестрелното оръжие. Натиснете тук за списък на компонентите, обработени с BE.S.T., по модели (компонентите, които не са включени в този списък, не се покриват от 25-годишната гаранция на компонентите, обработени с технологията BE.S.T.). ЗАБЕЛЕЖКА: При някои оръжия, печатите на производителя, гравираните елементи и/или крайната шлифовка, трябва да бъдат нанесени преди компонентите да бъдат обработени финално с технологията BE.S.T. В тези зони могат да се появят малки количества от ръжда или корозия, които не се покриват от 25-годишната гаранция на обработените с BE.S.T. компоненти.

   

   

   

  Тази 25-годишна гаранция на обработените с BE.S.T. компоненти не покрива дефекти или повреди, предизвикани от:

   

  • неправилна употреба или инциденти;

   

  • неоказване на необходимите грижи или поддръжка;

   

  • неспазване на инструкциите в ръководството за употреба;

   

  • физическо увреждане на обработените цеви или компоненти;

   

  •  нормалното изхабяване вследствие на използването на оръжието, включително по външната повърхност на компонентите, изработени от метал, дърво, пластмаса, гума или други материали;

   

  •     препятствия в цевта;

   

  • използване на боеприпаси, които не са в съответствие с международните стандарти и/или са изработени ръчно и/или са били повторно заредени;

   

  • водача на буталото на пушките от модел Endurance BE.S.T. (натиснете тук за списък на компонентите, обработени с BE.S.T., по модели);

   

  • продукти, части или услуги, които не са произведени, лицензирани или доставени от Benelli Armi.

   

  Максималният гаранционен срок на компонентите, обработени с BE.S.T., е 25 години от датата на покупка на съответното оръжие. Компонентите, обработени с BE.S.T. и заменени от Benelli Armi като гаранционна сервизна услуга, ще бъдат под покритието на Гаранцията на Benelli за остатъка от оригиналния й срок.

   

   

   

  Допълнителни условия

   

  Benelli Armi и неговите официални дистрибутори и сервизи няма да носят отговорност за каквито и да е рекламации или претенции относно дадено огнестрелно оръжие, възникнали вследствие на използването на дефектни, нестандартни, ръчно преработени/изработени или презареждани боеприпаси.

   

  Benelli Armi и неговите официални дистрибутори и сервизи няма да носят отговорност за каквито и да е преки или косвени щети или наранявания от каквото и да е естество, причинени на хора, животни или предмети, и възникнали вследствие на небрежност, използване на оръжието за престъпни цели, неправилно или небрежно боравене с оръжието или предизвикани от други събития, които не са под прекия и непосредствен контрол на Benelli Armi.

   

  При никакви обстоятелства, Benelli Armi и/или неговите официални дистрибутори и сервизи няма да носят отговорност за инцидентни, последващи, наказателни или други щети, свързани с неизправността на който и да е продукт или подадена гаранционна рекламация. Някои държави не позволяват изключването на инцидентни или последващи щети, така че горното ограничение може да не е в сила за Вас.

   

  Benelli Armi не оправомощава който и да е от своите официални дистрибутори или което и да е друго лице да променя условията на тази гаранция или да предоставя каквито и да е други изрични гаранции.

   

  Гаранцията на Benelli не покрива каквато и да е подразбираща се годност за продажба и/или годност на оръжието за определена цел.

   

  Гаранцията на Benelli се урежда и тълкува в съответствие със законите на Италия, без да поражда правна сила за който и да е случай на необходимост от избор или на противоречие на дадена законова разпоредба или правило. Единственото място и юрисдикция за разрешаване на всички спорове, възникнали съгласно настоящото споразумение, са съдилищата, разположени в.

   

  Benelli Armi си запазва правото да преустанови/анулира Гаранцията по всяко едно време и без предварително уведомление.

  Добави коментар