Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 792.65 лв. 31.94 % 37.01 % 2377.94 лв.
4 месеца 602.10 лв. 31.84 % 37.01 % 2408.40 лв.
6 месеца 411.78 лв. 31.81 % 37.01 % 2470.69 лв.
9 месеца 285.28 лв. 31.93 % 37.01 % 2567.50 лв.
12 месеца 222.14 лв. 31.92 % 37.01 % 2665.67 лв.
15 месеца 184.30 лв. 31.81 % 37.01 % 2764.52 лв.
18 месеца 159.45 лв. 31.96 % 37.01 % 2870.13 лв.
24 месеца 128.33 лв. 31.84 % 37.01 % 3080.01 лв.
30 месеца 110.20 лв. 31.98 % 37.01 % 3306.14 лв.
36 месеца 98.12 лв. 31.86 % 37.01 % 3532.27 лв.
42 месеца 89.84 лв. 31.90 % 37.01 % 3773.29 лв.
48 месеца 83.80 лв. 31.92 % 37.01 % 4022.43 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история