Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1355.41 лв. 31.94 % 37.01 % 4066.23 лв.
4 месеца 1029.58 лв. 31.84 % 37.01 % 4118.32 лв.
6 месеца 704.14 лв. 31.81 % 37.01 % 4224.83 лв.
9 месеца 487.82 лв. 31.93 % 37.01 % 4390.38 лв.
12 месеца 379.85 лв. 31.92 % 37.01 % 4558.25 лв.
15 месеца 315.15 лв. 31.81 % 37.01 % 4727.28 лв.
18 месеца 272.66 лв. 31.96 % 37.01 % 4907.88 лв.
24 месеца 219.45 лв. 31.84 % 37.01 % 5266.76 лв.
30 месеца 188.45 лв. 31.98 % 37.01 % 5653.44 лв.
36 месеца 167.78 лв. 31.86 % 37.01 % 6040.11 лв.
42 месеца 153.62 лв. 31.90 % 37.01 % 6452.25 лв.
48 месеца 143.30 лв. 31.92 % 37.01 % 6878.28 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история