Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1226.74 лв. 31.94 % 37.01 % 3680.21 лв.
4 месеца 931.84 лв. 31.84 % 37.01 % 3727.36 лв.
6 месеца 637.29 лв. 31.81 % 37.01 % 3823.75 лв.
9 месеца 441.51 лв. 31.93 % 37.01 % 3973.59 лв.
12 месеца 343.79 лв. 31.92 % 37.01 % 4125.52 лв.
15 месеца 285.23 лв. 31.81 % 37.01 % 4278.50 лв.
18 месеца 246.78 лв. 31.96 % 37.01 % 4441.95 лв.
24 месеца 198.62 лв. 31.84 % 37.01 % 4766.77 лв.
30 месеца 170.56 лв. 31.98 % 37.01 % 5116.73 лв.
36 месеца 151.85 лв. 31.86 % 37.01 % 5466.70 лв.
42 месеца 139.04 лв. 31.90 % 37.01 % 5839.71 лв.
48 месеца 129.69 лв. 31.92 % 37.01 % 6225.30 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история