guns.bg

Курс за инструктори по стрелкова подготовка

В момента НЕ провеждаме курсове за инструктори по стрелкова подготовка!!!

Изискуеми документи:

 • Завършен курс за боравене с оръжие
 • Тест за психологическа пригодност
 • Свидетелство за съдимост
 • Диплома за завършено средно образование
 • Лично оръжие


ЗАБЕЛЕЖКА: При условие , че лицето няма лично оръжие, ще се провежда входящ тест с 50 броя 9 ПАРА ,като боеприпасите са за сметка на кандидата!

Цена 650 лева без ДДС

 • теория - 2 съботи и недели ,
 • практика "Стрелба" - 2-3 дни ,
 • практика "Работа като инструктор" - 2 дни по 12 часа


Изпит:

 • Теория - тест
 • Практика - стрелба 50 броя 9 ПАРА   
 • Атестация от инструктор по време на практическата работа
Форма за записване
*
*  
*
*  
*
*  
*
прикачване на сканирано копие на диплома за завършен курс за безопасно боравене с оръжие: *
прикачване на сканирано копие на документ за психологическа пригодност: *
прикачване на сканирано копие за свидетелство за съдимост: *
прикачване на сканирано копие на диплома за завършено средно образование: *
Начин на плащане

Изпрати на приятел