guns.bg

Новини

Дати за курсове за безопасно боравене 2018 г.

(14.12.2017)
  1/  

Датите за теория към курса за безопасно боравене

във ,,VIP оръжейни комплекси'' за 2018 г. са:

13 и 14.01.2018

17 и 18.02.2018

17 и 18.03.2018

28 и 29.04.2018

19 и 20.05.2018

23 и 24.06.2018

28 и 29.07.2018

25 и 26.08.2018

6  и 7.10.2018

3 и 4.11.2018

1 и 2.12.2018

 

 

Съгласно наредба N 13 – 575 от март 2011г, всички лица желаещи да получат разрешително за носене на късо нарезно огнестрелно оръжие, трябва имат удостоверение за завършен  курс за безопасно боравене с оръжие.
ВИП Оръжеен и Стрелбищен Комплекс Pro Hunter има удоволствието да Ви предостави възможността да се научите от едни от най- добрите в тази област.
Курсът включва 16 часа теоритична и 16 часа практическа подготовка. Теоретичната част включва лекции от адвокат, чиято цел е  да запознае обучаемия със законовите норми, неговите права и задължения при боравене и носене на огнестрелно оръжие. Лекции от лекар, на тема оказване на първа помощ на лица получили наранявания от огнестрелно оръжие. Квалифициран инструктор ще запознае обучаемите с класификацията на огнестрелните оръжия, правилата за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси, правила за поддържане и съхранение на оръжието, видовете боеприпасите за стрелковите оръжия, общи сведения от вътрешната балистика, основни елементи от техниката на стрелба и по- разпространените у нас огнестрелни оръжия.
Практическата част включва индивидуална работа с инструктор на стрелбище. Стрелба с основните класове огнестрелно оръжие в най- популярни калибри, от различни положения и изпълнявайки различи стрелкови упражнения, чиято цел е да научат обучаемия, правилно и по безопасен начин да борави с огнестрелно оръжие.
След преминаване на теоретичната и практическата част се полага изпит пред служба КОС. Денят за изпита е предварително насрочен и обявен. Изпита се състои от две части, тест върху теоретичната част и стрелба с пистолет на 25 метра за практическата. Като до стрелбата се допускат само издържалите теста. Изпитът се провежда на стрелбището на  ВИП Оръжеен и Стрелбищен Комплекс Pro Hunter, с адрес бул. Г.М. Димитров 51.

До изпит се допускат само лица преминали теоритичната и практическата част.

              
За записване за изпита за необходими следните документи в оригинал:
1)    Свидетелство за съдимост
2)    Бележка от психо-диспансер
3)    Лична карта
4)    2 бр. паспортни снимки
На личната карта се прави копие, а оригиналите на другите документи се връщат на обучаемия след края на курса.  


Цената на Курса е 250.00 лева без ДДС.

За записвания и повече информация се свържете с нас на 0884 244 515

Назад
< >

Изпрати на приятел